Χαρτες
Συχνες ερωτήσεις
Επικοινωνία με το γραφειο
Συμπληρωμένα Υποδείγματα
Κ
Επικοινωνία με το γραφειο

Τρόποι υποβολής δήλωσης για τους ομογενείς

Οι δυνατοί τρόποι υποβολής δήλωσης από τους ομογενείς είναι:

  1. Μέσω τρίτου με μια απλή εξουσιοδότηση. Στην περίπτωση αυτή οι δικαιούχοι θα πρέπει να του αποστείλουν ταχυδρομικά τη δήλωσή τους συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, χωρίς θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής και να επισυνάψουν τα απαραίτητα συνυποβαλλόμενα. Το πρόσωπο που εξουσιοδοτούν θα πρέπει να καταθέσει τη δήλωση στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης​ και να πληρώσει το πάγιο τέλος.
  2. Εφόσον η δήλωση συντάσσεται, υπογράφεται και κατατίθεται για λογαριασμό του δικαιούχου από τρίτον, απαιτείται ειδική εξουσιοδότηση με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής από τις Πρεσβείες/ Προξενεία της χώρας διαμονής τους που χορηγείται ατελώς.
    Για την εξυπηρέτηση των ομογενών αποφασίσθηκε για την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο αντί πληρεξουσίου να χορηγείται από τις Πρεσβείες/Προξενεία ειδική εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ατελώς.
    ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ
  3. Με πληρεξούσιο που έχουν ήδη ορίσει με ειδικό ή γενικό πληρεξούσιο για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας τους στην Ελλάδα.
  4. Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής της δήλωσης ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε. www.ktimatologio.gr. Σε αυτή την περίπτωση τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα επισυνάπτονται ψηφιακά ή αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Γραφείο Κτηματογράφησης και η πληρωμή του πάγιου τέλους πραγματοποιείται με πιστωτική κάρτα.

Επικοινωνία με Ομογενείς

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ή και με την εταιρεία του Δημοσίου (Εθνικό Κτηματολόγιο και ΧΑρτογράφηση ΑΕ – ΕΚΧΑ ΑΕ) που υλοποιεί σε όλη την Ελλάδα το έργο της σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου. Στόχος της ΕΚΧΑ Α.Ε. είναι η διαρκής επαφή και ενημέρωση των ομογενών για όλα τα στάδια του προγράμματος, αλλά και για την προετοιμασία των επόμενων προγραμμάτων που ακολουθούν. ΟΝ LINE επικοινωνία με τους ομογενείς της ΕΚΧΑ ΑΕ.