Χαρτες
Συχνες ερωτήσεις
Επικοινωνία με το γραφειο
Συμπληρωμένα Υποδείγματα
Κ
Επικοινωνία με το γραφειο
Η ιστοσελίδα myktima.gr δημιουργήθηκε για να υποβοηθήσει και ενημερώνει τους κατόχους δικαιωμάτων επί ακινήτων, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, οι οποίοι συμμετέχουν στην ολοκλήρωση της σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου.
Οι φωτογραφίες του βασικού και επιμέρους λογότυπων είναι από την ευρύτερη περιοχή της λίμνης Κερκίνης και η ημερομηνία λήψης τους είναι μεταγενέστερη της 15/7/2014.

Τα πνευματικά της δικαιώματα έχει η εταιρεία Ι. ΑΛΑΒΑΝΟΣ – Χ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε.